"Hoe kan ik het gevoel van emotionele eenzaamheid bij jongeren (18-24) verminderen?"

Uitdaging

In mijn derde jaar van CMD heb ik een autonome opdracht gedaan. In eerste instantie was het doel om eenzaamheid bij ouderen te verminderen. Echter kwam ik er tijdens onderzoek al snel achter dat eenzaamheid, speciaal in tijden van Corona, juist ook veel bij jongeren voorkomt. Zo ben ik dus gekomen bij mijn ontwerpvraag: Hoe kan ik het gevoel van emotionele eenzaamheid bij jongeren (18-24) verminderen?

Oplossing

De doelgroep ervaart vaak geen langdurig periode maar een kort moment van eenzaamheid. In de Collect & Remember app kan de gebruiker waardevolle momenten vastleggen en herbeleven. Om dit optimaal te kunnen doen kunnen  er verschillende elementen toegevoegd worden zoals: foto’s, video’s, muziek en een persoonlijke beschrijving. Als het gewenst is kan het vastgelegde moment gedeeld worden met de personen die hierbij aanwezig waren. 

Vooronderzoek

Waarom deze doelgroep?

Deze leeftijdsgroep is ruim twee keer eenzamer geworden tijdens Corona (deskresearch).

2 soorten eenzaamheid 

Sociale eenzaamheid is het willen van meer contacten in het algemeen.  Dit is bij veel mensen actueel met Corona dus het is lastig om te testen of dit hierbuiten anders was.

Emotionele eenzaamheid gaat over het gebrek van hechte relaties. Dit heeft een minder directe link met Corona en kan hierna ook een grote rol spelen waardoor de onderzoekresultaten betrouwbaarder zijn. Daarom heb ik voor deze vorm van eenzaamheid gekozen.

Schaamte bij interviews

Tijdens het eerste interview merkte ik pas echt wat een gevoelig onderwerp eenzaamheid kan zijn. Er was een bepaalde schaamte. Toen besefte ik me dat dit ook bij deskresearch en de enquête terugkwam. Bij de volgende interviews heb ik niet meer gevraagd met hoeveel mensen hij/zij een hechte band heeft maar ben ik meer ingegaan op of hij/zij hier meer van zou willen. Zo vroeg ik het niet direct maar kreeg ik vaak uiteindelijk toch het antwoord. Ik heb er ook meer een gesprek van gemaakt door ook mijn antwoorden te geven. Hierdoor was de sfeer ontspannen en voelde de respondent zich veiliger om antwoord te geven.

Uiteindelijk heb ik alle onderzoeksresultaten verwerkt en heb ik ontwerpcriteria gemaakt.

Ontwerprichtlijnen

Ontwerpcriteria

Betrouwbare resultaten

Eerst heb ik onderzoek gedaan naar eenzaamheid en hierna heb ik gebruikersonderzoek gedaan. Omdat het onderzoek gedaan werd in tijden van Corona waren de resultaten van het gebruikersonderzoek hier ook op gebaseerd. Dit was belangrijk om bewust van te zijn aangezien het product ook buiten Corona effectief zou moeten kunnen zijn.

Ik wilde in mijn onderzoek duidelijk aangeven welke informatie ging over de periode voor Corona en welke erna. Hierom heb ik bij het verwerken van de resultaten verschillende versie gemaakt: voor Corona en na Corona.

Stakeholdermap voor Corona

Stakeholdermap na Corona

Schermafbeelding 2020-07-14 om 15.49.18-min

Concept

Ik heb verschillende concepten verzonnen waar er uiteindelijk één van is uitgekomen. Het concept is een app waarbij je de band tussen jou en (bijvoorbeeld) een vriendin kan verbeteren door herinneringen vast te leggen. Wanneer je een moment van eenzaamheid hebt kan je hiernaar terugkijken en dit resulteert bij goede herinneringen in positievere gedachtes. Door dingen zoals foto’s, video’s, muziek en tekst te combineren krijg je van verschillende kanten triggers die herinneringen ophalen waardoor je ook de emotie erbij zal voelen.

Beide personen kunnen input geven. De informatie is alleen te zien tussen jou en die vriendin dus zo blijft het een veilige omgeving. Je kan het ook alleen invullen en dan heb jij er alleen zicht op als je het niet deelt. Verdere uitwerking zou zijn dat er categorieën zijn uitgewerkt om zo makkelijk momenten vast te leggen.

Uiteindelijk heb ik meerdere testen uitgevoerd en een high-fid prototype gemaakt.

Conclusie

Heb ik de ontwerpvraag kunnen beantwoorden?

“Hoe kan ik emotionele eenzaamheid bij jongeren (18-24) verminderen?”

Toen ik er tijdens het testen achter kwam dat het vaak een tijdelijk moment van eenzaamheid was kon ik hierop gaan inspelen. De ontwerpvraag is zo ook kleiner geworden. Ik heb uiteraard rekening gehouden met de context. Echter is deze zo groot dat dit lastig was in de beperkte tijd. De app geeft mensen positievere gedachtes en zo een positiever gevoel. Door het zien van goed herinneringen voel je je minder eenzaam.

Echter zou het ook zo kunnen zijn dat het eenzaamheidsgevoel niet weggaat of zelfs versterkt. Ik ben er in het begin namelijk vanuit gegaan dat mensen herinneringen hadden om in te vullen. Maar stel iemand heeft dit niet dan heb je een app die je zou moeten helpen je eenzaamheidsgevoel tegen te gaan maar eigenlijk is dit confronterend omdat je niks hebt om in te vullen. Dit is iets wat beter onderzocht en getest zou moeten worden in een later proces aangezien hier geen tijd meer voor was. Dit is wel belangrijk aangezien de impact die de app zou kunnen hebben op de gebruiker best groot is.

Uiteindelijk komt het erop neer dat Collect & Remember inderdaad antwoord geeft op de vraag. Echter moet de persoon dan wel herinneringen hebben om in te vullen. Als dit niet zo is zou dit een averechts effect kunnen hebben.